Robin, la qualité en peinture

robin.lu
 Verwezenlijkingen

Verwezenlijkingen

  • Verfatelier

    Robotapplicatie van lasprimer roodbruin op stalen balken bij de firma KLEIN-LUX (Arcelor Mitall).

    Meer info
  • Schilderwerken op een screeningmachine

    Herschilderen van een steengroef machine.

    Meer info